Geschiedenis

Ons buurtnetwerk is over de jaren heen sterk gegroeid. Ontdekt het volledige verhaal hieronder. 

2013
 • 'Het BuurtPensioen' start als pilootproject van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, met steun van de Vlaamse overheid. In het Frans krijgt het project de naam 'Pens(i)onsQuartier'

 

 • 1 november: De eerste antenne wordt opgericht in Neder-Over-Heembeek, in samenwerking met Lokaal Dienstencentrum ADO-Icarus. De start van Het BuurtPensioen is een feit.

2016
 • Vanaf 2016: Oprichting nieuwe antennes 

  • Antenne Brussel Centrum 

  • Antenne Noordwijk 

jaar opstart buurtnetwerk het BuurtPensioen
2013
valentijn website (1).png
2017
 • 1 januari 2017: Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw fuseert met Het Punt vzw en Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw tot Kenniscentrum WWZ vzw. ​​

Ontwerp zonder titel.png
 • Financiering is jaarlijks een puzzel: Koning Boudewijnstichting, Be.Source, gemeentes, Duurzame wijkcontracten, VGC ...

Kopie van Website foto homepage (8).png
 • Opstart nieuwe antenne Laken

 • Ontwikkeling opleidingstraject voor coördinatoren en eerste vormingen

 • Voorbereiding opstart 5 nieuwe antennes

We slaan de handen in elkaar met zusterorganisatie Bras Dessus Bras Dessous. Er wordt samengewerkt om het concept van burenhulpnetwerken te versterken en de impact te vergroten. 

Eind 2017: de samenwerking wordt officieel verankerd met de opstart van alliantie Samen Toujours, een platform om te voorzien in de ondersteuning van informele hulp in Brussel.

Kopie van Foto NWB Onderzoek (1).png
Kopie van Website foto homepage (6).png
2018
 • Oprichting 5 nieuwe antennes

  • antenne Molenbeek​

  • antenne Elsene

  • antenne Jette I

  • antenne Evere

 • Voorbereiding antenne Jette II

​​

 • Ondersteuning van bestaande antennes met opleidingen en intervisies voor coördinatoren

2019
 • Opstart antenne Marollen 

2020
 • De burenhulpnetwerken kennen een enorme groei door de lockdowns aan het begin van de coronacrisis. De formele hulp valt weg maar de burenhulp staat in de frontlinie. Het BuurtPensioen zet zich volop in om kwetsbare buurtbewoners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en in tijden van extreem isolement toch nog verbinding mogelijk te maken, met specifieke alternatieven zoals boodschappenrondes en telefooncirkels. Het aantal deelnemers groeit sterk aan.

2021
 • Opstart nieuwe antenne Ganshoren

 • Onze werking krijgt erkenning, met de toekenning van meerjarenfinanciering door Iriscare en de ondersteuning voor het versterken van de organisatie door het Venture Philantropy Fund van de Koning Boudewijnstichting voor de komende 3 jaar

 • Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier wordt ook expliciet als voorbeeld naar voren geschoven door de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Regering in het kader van de Zorgzame Buurten

 • Ook binnen het kader van Brussels Take Care krijgt het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier erkenning 

Kopie van Website foto homepage (7).png
jaar opstart buurtnetwerk het BuurtPensioen
2022
De stap naar jongvolwassenheid
 • Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier een zelfstandige vzw, bicommunautair en officieel tweetalig.

 • Rebranding: nieuwe 'look & feel' en zoektocht naar nieuwe naam. Deze wordt in de loop van 2022 gelanceerd.

 • Uitdaging: de grote uitdaging voor de komende jaren is het bekomen van een vast kader voor burenhulpnetwerken.

Kopie van Website foto homepage (9).png