Resultaten impactevaluatie

Intervision Smart SD 2X1B7442 Br1HN.JPG
Kopie van Foto NWB Onderzoek (1).png
Coopcity_Logo.png
Logo_SAWB_2020_edited.png

©Bruno Achen

LOGO BPPQ.png

Burenhulpnetwerken: goed voor de gezondheid en de moraal!
Resultaten impactevaluatie 

15/03/2022

Deelnemen aan lokale burenhulpnetwerken doet je goed! Dat blijkt uit de grote impactevaluatie die werd uitgevoerd bij de deelnemers van ons burenhulpnetwerk en dat van Bras dessus Bras dessous, ook actief in Brussel en Wallonië.

 

Het onderzoek toonde duidelijk aan dat burenhulpnetwerken een grote positieve impact hebben op het mentale en het fysieke welzijn van deelnemers, en dat ze bijdragen bij aan de sociale cohesie in de stad. De impactevaluatie werd gecoördineerd door het ondersteuningsplatform voor burenhulpnetwerken Samen Toujours.

 

Het doel van beide burenhulpnetwerken is het samenbrengen van buurtbewoners en de onderlinge hulp en steun tussen buren te stimuleren en te begeleiden, om zo een antwoord te bieden op het isolement en eenzaamheid onder ouderen. Na de impactevaluatie kunnen we met zekerheid zeggen dat de netwerken daar ook effectief in slagen.

Kerncijfers voor Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier

 

In 2021 telden ons netwerken 598 deelnemers, verdeeld over de 6 gemeentes en 11 buurten waar we actief zijn/waren. (Brussel Stad (Neder-Over-Heembeek, Laken, Marollen, Centrum en Noordwijk), Molenbeek, Elsene, Ganshoren, Evere en Jette). 

PROFIEL van de deelnemers

  • 53 respondenten = 10% van het netwerk

  • 58% is 60+ jaar oud

  • 87% zijn vrouwen

  • 66% maakt al meer dan 2 jaar deel uit van het netwerk

  • 59% alleen vrijwilliger in BP-PQ (geen vrijwilligerswerk buiten het netwerk)

  • 68% werd lid van het netwerk om te helpen: 45% om te helpen; 24% om geholpen te worden; 23% beid

​​

 

De meeste respondenten kennen van BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier door een activiteit (28%), via mond-tot-mondreclame (21%), van een partner (24%: 13% van een sociale dienst en 11% van de gemeente), en van een advertentie (11%).

Bevindingen en getuigenissen 
(enkel van toepassing op deelnemers van het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier)

Deelnemers zeggen dat deelnemen aan het burenhulpnetwerk een positief effect heeft op ...

1. Mentaal welzijn (77%):

door mensen samen te brengen, solidariteit te creëren, deelnemers de kans te geven zich in te zetten en zich nuttig te voelen;

"Ik ben minder angstig en minder bezorgd en ik zet me in voor anderen.

43 jaar oud, Molenbeek

 

"Ik ben meer afgestemd op de positieve kant van mensen.

73 jaar oud, Jette

"De lockdown was voor ons allemaal een zware beproeving, maar samen houden we onszelf wel sterk, ook buiten het netwerk.

86 jaar oud, Brussel-Stad

2. Fysiek welzijn (64 %)

naar buiten gaan om mensen te ontmoeten, deelnemen aan activiteiten of kleine reparaties uitvoeren stelt deelnemers in staat om in beweging te komen en heeft daarom een positieve invloed op het lichamelijk welzijn;

"Ik heb het nodig.

68 jaar oud, Elsene

"Door hulp te bieden die positief kan zijn voor andere mensen, voel ik me zelf ook veel beter "

73 jaar oud, Jette

 

"Ja, het gaat goed met me, vooral met mijn deelname aan de wandelingen in de buurt.

58 jaar oud, Brussel-Stad

3. Kijk op de wereld (57%): intergenerationele en interculturele ontmoetingen maken daar ongetwijfeld deel van uit.

"Ik ben blij met de solidariteit tussen mensen, met een glimlach, en een beetje tijd. Samen kunnen we dingen laten gebeuren zonder tegenprestatie.

58 jaar oud, Brussel-Stad

"Het geeft me een open geest en ik leer veel bij over weinig bekende situaties".

64 jaar oud, Elsene

 

"Ik ben me bewust geworden van de behoeften van anderen”.

68 jaar oud, Elsene

4. Betrokkenheid bij de buurt (58%) en contacten met de buren (57%): het netwerk verbindt de bewoners van de buurten en draagt zo bij aan de sociale samenhang in de buurten.

 "Ik ken mijn buren beter, de relatie van wederzijdse hulp is sterker tussen buren”.

47 jaar oud, Molenbeek 

  

"Ik voel me goed bij mijn buren, we delen dingen, kleine gerechten, soep..."

58 jaar oud, Brussel-Stad

 

"Ik ben blij om er deel van uit te maken [BPPQ]. Ik hoor bij een groep, ook al doe ik niet veel mee."

78 jaar oud, Elsene

Meer getuigenissen lezen?

Kerncijfers en getuigenissen

Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier

voorkant synthese impact.JPG
Ontdek ook de volledige resultaten van de impactstudie 

Kerncijfers volledige studie

Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier en Bras dessus bras dessous

Eindverslag impactevaluatie

impactevaluatie kerncijfers.JPG
Eindverslag impactevaluatie.JPG
Kopie van Foto NWB Onderzoek (1).png
LOGO BPPQ.png
bdbd logo_edited.png

impactstudie in samenwerking met

Logo_SAWB_2020_edited.png
Coopcity_Logo.png