Nieuwe samenwerking

High fives
LOGO BPPQ.png
icoon info website (1).png
Nieuwe samenwerking Socialistische Mutualiteit van Brabant

01/04/2022

De werking van ons burenhulpnetwerk is altijd sterk gebaseerd op samenwerken, zowel in de buurten zelf als meer overkoepelend met andere organisaties. Begin 2022 is onze burenhulporganisatie opnieuw een fijn partnerschap rijker. Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier gaat namelijk een nieuwe samenwerking aan met de Socialistische Mutualiteit Brabant en de met haar verbonden entiteiten. De financiële steun en de geplande samenwerking op het terrein zullen ons in staat stellen om  onze lokale hulpnetwerken in Brussel te blijven ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Concreet biedt deze samenwerking ons de kans om:

  • Ons project op grotere schaal te verspreiden en zo ons netwerk van deelnemers uit te breiden.

  • De samenwerking tussen de formele zorg (thuiszorg en ambulante diensten) en de informele zorg (zoals ons burenhulpnetwerk of de mantelzorgers) te versterken, met respect voor ons pluralistische werk op het terrein en de keuzevrijheid van elke persoon.

  • Ons werk en ons netwerk in de verschillende antennes verder te ontwikkelen, dankzij de financiële steun van de Socialistische Mutualiteit van Brabant.

Wij willen wel duidelijk aangeven dat BP-PQ onafhankelijk en pluralistisch blijft. Het spreekt voor zich dat de deelnemers aan ons netwerk volledig vrij zijn in de keuze van hun onderlinge verzekeringsmaatschappij en van de diensten waarvan zij gebruik willen maken. 

 

Wij zijn alvast erg blij met deze samenwerking, die ons de kans zal geven om nog meer Brusselaars, jong en oud, te laten genieten van de positieve effecten van ons netwerk. Met onze oprechte dank.

LOGO BPPQ.png
icoon info website (1).png